KONTAKTER

SPRÅK

Vi hjälper att upprätthålla sin hälsa, ungdom och fysisk aktivitet för ett tillfredsställande liv

Ärlisätt är ett internationellt vetenskapligt och teknologiföretag som bedriver forskning och implementerar unik teknik för att förbättra livskvalitet och öka livslängden. Vårt mål är att möjliggöra ett tillfredställande liv och en ökad livslängd för det största möjliga antalet människor.

VÅRA VETENSKAPLIGA UTVECKLINGAR

Ärlisättts utveckling är resultatet av många års internationellt samarbete inom forskning och tekniska lösningar. Vårt arbete bygger på noggranna forskningsaktiviteter och samarbete mellan specialister inom olika vetenskapsområden, nämligen från medicin och bioteknik, grundläggande immunologi och cellbiofysik till matematisk modellering.

En av de viktigaste prestationerna i forskarnas arbete är upptäckten av ett unikt naturligt komplex Alacricell, som inkluderar en unik kombination av squalenhomologer och högre fettsyror. 

INTERNATIONELLT FORSKNINGVERKSAMHET

Vårt huvudsakliga forskningscenter är baserat i Sverige. Vårt team består av forskare och specialister från fem länder.

OMFATTANDE BEVIS

Våra vetenskapliga upptäckter bygger inte bara på experimentella data utan också på modern teknik och resultaten av datormodellering.

0 +

År av vetenskaplig utveckling

0 +

Laboratorieexperiment

0 +

Forskningsanvisningar

0 +

Tester

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN VÅRA VETENSKAPLIGA UTVECKLINGAR

Våra forskningsresultat tillämpas inom olika områden:

Mänsklig hälsa

Alacricell hjälper till vid akuta tillstånd och förhindrar kroniska sjukdomar och förbättrar immuniteten. Dessa egenskaper hos Alacricell används redan i alla Ärlisättts produkter för människors hälsa.

Kosmetologi

Användning av Alacricell:s positiva effekt på olika vävnader är ett av mycket lovande applikationsområden. Detta öppnar upp breda möjligheter för dess användning i kosmetiska produkter, inklusive de för att läka och föryngra huden.

Bioprinting

Detta är ett mycket innovativt vetenskapligt och teknologiskt område där resultaten av vår forskning och utveckling kan tillämpas. Alacricell har en betydande potential inom detta område.

Bioteknik

Idag blir det allt viktigare att förlänga livslängden och öka effektiviteten hos cellkulturer som används i olika bioteknologier. Alacricell-komplexet har visat stor potential inom detta område.

Växter

För närvarande ägnar vi stor uppmärksamhet åt att undersöka Alacricell-komplexets inflytande på växtutveckling. Denna riktning är mycket lovande.

Veterinärmedicin

Vår forskning har visat att Alacricell hjälper inte bara människor effektivt utan även djur. Vi arbetar med produkter som förbättrar livskvaliteten och förlänger djurens aktiva livslängd.

VÅR FRAMTID

Vi går säkert in i framtiden, speglar det moderna mänsklighetens behov och förlitar oss på djupet av expertis och vår egen vetenskapliga utveckling.

Ärlisätt är ett av de snabbast växande bioinnovationsföretagen i världen och formar en ny era i sökandet efter, och användningen av, naturliga biologiskt aktiva ämnen för att förebygga och behandla sjukdomar hos människor och djur, för att bekämpa åldrande och för att förbättra effektivitet hos kritiska bioteknologier.

Det gemensamma arbetet med vårt företag och ledande världsexperter syftar till att stimulera innovation, bedöma och införa ny teknik inom forskning och tillämpning av förnybara naturliga källor till bioaktiva ämnen

Baserat på många års erfarenhet och djup expertis från våra vetenskapliga team arbetar vi ständigt med att utnyttja all den unika potentialen hos ämnen som naturen ger oss för att förbättra livskvaliteten och livslängden.

KONTAKTER